top of page

Hoe introduceer je een nieuwe kat?

Een nieuwe kat wordt vaak niet met 'open poten' ontvangen door je eigen kat of katten. Ze wordt beschouwd als een indringer als ze niet volgens de regels van de katten-etiquette wordt geïntroduceerd.

Je verhoogt de kans op succes door katten met een degelijke en trage introductie aan elkaar voor te stellen. Dit kan op termijn veel tijd, stress en zorgen besparen.

 

Belangrijk is alle stappen te doorlopen en altijd het tempo van het traagste dier volgen. Is één van de katten nog niet toe aan de volgende stap, dan kan het toch overgaan naar de volgende stap het proces één of meerdere stappen terugzetten.

 

Deze procedure is een belangrijke leidraad, waarvan de concrete uitvoering dient aangepast te worden naar de concrete situatie bij je thuis, aan de karakters en achtergrond van de reeds aanwezige dieren en de mogelijkheden binnen de indeling van je woning. Concludeer niet te snel dat het in jouw woning of situatie niet haalbaar is, maar denk creatief na over oplossingen. Je zal zien dat er altijd mogelijkheden zijn.

 

Een introductieproces is best intensief en vraagt een behoorlijke tijdsinvestering. Maar de voordelen wegen zoveel zwaarder door. De beperking van de stressimpact op de katten. Het minimaliseren van de kans op gedragsproblemen achteraf die veel intensiever en tijdrovender zijn om op te lossen. Maar de voldoening die je haalt uit de observatie van de mooie opbouw van de relatie tussen de katten is enorm en wat je zal bijleert over hoe de katten omgaan met de situatie zal je relatie met hen nog waardevoller maken.

 

De doorlooptijd van het proces is niet op voorhand te bepalen. Algemeen kan je wel stellen dat je bij volwassen katten minimaal 2 weken mag verwachten. Maar algemeen kan je stellen dat zo lang je vooruitgang ziet, hoe traag die ook gaat, je op de goeie weg bent.

 

Stap 1: Aparte kamer

Richt ruim op voorhand een aparte kamer in voor de nieuwe kat, zodat je eigen kat er al kan aan wennen dat die kamer niet meer toegankelijk is. Voorzie er alle benodigdheden zoals krabpaal, kattenbak, speeltjes, mandjes, hoge ligplaats, eten en drinken.

 

Stap 2: Geuren uitwisselen als voorbereiding

Adopteer je een kitten of kat die je vooraf kan bezoeken, wissel dan op voorhand geuren uit. Telkens je op bezoek gaat breng je een doek, sok of washandje mee naar huis waar de geur van de nieuwe kat in zit. Neem ook telkens een doek, sok of washandje waar de geur van je eigen kat in zit mee voor haar, zeker als het een volwassen kat is.

 

De katten kunnen mekaars geur en feromonen op die manier al uitgebreid onderzoeken. Herhaal die uitwisseling zo vaak mogelijk. Sommigen zullen die geuren in eerste instantie negeren, anderen zullen het mengen met hun eigen geur door te wrijven of er op te gaan liggen. Soms kunnen de reacties op zo’n geurdoek best heftig zijn. Blazen of plassen. Spreekt voor zich dat je de uitwisselingen dan blijft herhalen tot de reactie overgaat in negeren of mengen.

 

Stap 3 : De thuiskomst

Zorg dat je eigen kat dit niet meemaakt door ze in een andere ruimte te zetten. Breng de nieuwe kat meteen naar de aparte kamer. Je eigen kat hoort en ruikt dat waarschijnlijk wel, maar er mag vooral geen visueel contact zijn.

 

Zet de draagmand met het deurtje open in de kamer en laat haar er op eigen tempo uit komen. Laat de nieuwe kat met zo min mogelijk stress aan de nieuwe kamer wennen en aan u.

 

Stap 4: Geuren uitwisselen

Geuren zijn de belangrijkste kennismaking, vermits het hun belangrijkste communicatievorm is. Blijf daarom geuren uitwisselen. Wrijf elk van de katten met een doekje, washandje of sok langs de wangen en wissel ze uit. Zijn de toenaderingen tot de geur door beide partijen positief, begin dan met hun mandjes of ligdekentjes uit te wisselen. Het uitwisselen van die geur doe je meermaals per dag. In deze fase hebben de katten mekaar nog steeds niet gezien.

 

Stap 5.1: Afwisselend de woning verkennen

Laat de nieuwe kat de woning verkennen, zonder dat de katten mekaar kunnen tegenkomen. Zet je eigen kat daarom even in een aparte ruimte. Laat de nieuwe kat op haar eigen tempo uit haar kamer komen en van start gaan met het verkennen. Laat de deur van haar kamer open, zodat ze bij ongerustheid of oplopende stress de vrijheid heeft terug haar eigen kamer in te gaan.

 

Merk je dat ze na een aantal verkenbeurten geen aanstalte meer maakt gebruik te maken van haar eigen kamer, dan kan je je eigen kat die kamer laten verkennen terwijl de nieuwe kat de rest van de woning verkent. Het is belangrijk dat de nieuwe kat de woning al kent alvorens de eerste echte kennismaking met je eigen kat.

 

Stap 5.2: Voeren in elkaars buurt.

Laat de katten eten elk aan hun kant van de gesloten deur. Zet het eten minstens een meter van de deur. Dit kan simultaan met stap 5.1.

Gaat het vlot? Schuif bij iedere voerbeurt waarbij het goed gaat de voerbakken volgende keer iets verder naar de deur toe.

Gaat dat nog steeds goed en staat de voerbak al op een half metertje van de deur? En voelt de nieuwe kat zich comfortabel in de woning en je eerste kat in de aparte kattenkamer?

Dan kan je overgaan tot de volgende stap.

 

Stap 6 : De visuele ontmoeting

Tijd voor de eerst voorzichtige visuele ontmoetingen. De meest kritieke stap. Het voeren aan weerszijde van de deur en het wisselen van ruimtes uit stap 5 blijf je ondertussen gewoon verderzetten.

Zet de deur op een kier die te smal is voor de katten om er door te kunnen. Blokkeer de deur, zodat ze die in een mogelijke uitval of overmatige nieuwsgierigheid niet kunnen openduwen.

Hou de oefensessies kort en rond af voor dat staren (passieve agressie) of andere negatieve signalen starten. Het mekaar zien en in elkaars buurt zijn koppel je aan een positieve, leuke, emotie door het ook leuk te maken. Koppel het aan extra lekker voer, snoepjes en aan hun favoriete spelletje. Beloon hiermee bij positieve signalen, zoals het begroeten met de ogen (de ogen zachtjes dichtknijpen naar mekaar), staart hoog (begroetend), snuffelen zonder te fixeren, oren hoog en ontspannen.

 

Ook deze fase bouw je weer langzaam op in duurtijd en in visueel contact.

Hoe je de steeds meer visueel contact organiseert, zal je creatief moeten bekijken met de mogelijkheden die je hebt of kan creëren. Belangrijk is dat de katten mekaar niet kunnen aanvliegen of elkaars ruimte binnenstappen. Vind je de deur blokkeren op een kier te riskant, kan je ook meteen naar onderstaand systeem overstappen. Het geniet alleszins mijn voorkeur, omdat het veiliger is en de opbouw gemakkelijker te regelen is.

 

Het is een te grote stap om van een kier te gaan naar een volledig open of doorzichtig deurgat. Maak een kader met kippengaas om in de deur te plaatsen, klem er een dichtgevouwen wasrek tussen of een transparante plaat in plexiglas. In het begin scherm je het meest van die afscheiding af met een stuk karton of handdoek. Onderaan laat je een kier. Telkens het een goede oefensessie was, vergroot je die spleet tot de katten mekaar helemaal kunnen zien.

 

Ben je in de fase dat ze mekaar al goed kunnen zien en wordt er even kort naar mekaar geblazen, maar volgen dan meteen weer positieve signalen, dan is dat geen probleem. Maar kijk goed naar de signalen na het blazen, deze mogen niet negatief zijn.

 

Stap 7 : De fysieke ontmoetingen

Eindelijk tijd om de katten vrij samen te laten, voorlopig nog in korte oefenmomenten. Zorg dat geen van beide katten zich ingesloten kan voelen en dat ze beide ontsnappingsroutes hebben. Af en toe blazen naar mekaar is geen probleem, ook mekaar negeren is ook prima. Maar verder geen negatieve lichaamstaal. Hou in het begin de oefen momenten kort zodat je ze positief kan afronden.

 

Wees er ook alert voor passieve agressie, want het is even belangrijk als het vermijden van fysieke agressie en geeft aan dat ze nog niet toe zijn aan de fysieke ontmoetingen.

 

Maken ze aanstalte om mekaar aan te vallen of vallen ze mekaar aan, zorg dan voor een afleiding die hen uit die modus haalt, zodat je ze veilig weer kan scheiden. Dat kan zijn door een luid geluid te veroorzaken waardoor de focus op mekaar verliezen. Je kan een soeplepel laten vallen op een harde vloer of een bokaal met een paar knikkers in klaar hebben staan. Iets zacht gooien in hun buurt, zoals een kussen of een opgevouwen dekentje werkt ook. Ging de ontmoeting niet goed, ga dan terug naar stap 6 en pik daar weer in. Ging de ontmoeten dramatisch mis, geef de katten dan terug enkele dagen volledige afzondering van mekaar en herneem de procedure dan vanaf stap 5.

 

Ging de ontmoeting goed, super! Bouw dan langzaam de duurtijd op dat je ze onder toezicht samen laat.

 

Stap 8: De finale

Als je ze al geruime tijd onder toezicht samen kan laten, zonder problemen, met eventueel alleen sporadisch blazen, en je vertrouwen krijgt dat ze mekaar niet zullen aanvallen, kan je de katten vrij in je woning laten. Aan te raden is dat de eerste weken toch enkel te doen als je thuis bent. Mocht er toch stress opbouw zijn die tot een uitbarsting komt, dan ben je in de buurt om in te grijpen. Je kan hen als je uit werken bent scheiden. Gaat die regeling een hele periode goed, dan heb je een zeer succesvol introductieproces afgerond!

 

Geniet van je kattengroep!

 

© Karin Weuts

GedragsTherapeut voor Katten
Mag enkel worden verveelvoudigd/gecopieerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Op zoek naar hulpmiddelen die het proces vlotter kunnen laten verlopen?
Let wel, hulpmiddelen zijn geen oplossingen, maar enkel ter ondersteuning van de instructieprocedure.

bottom of page